Політичні соціологічні дослідження з фокус-групами. iSTRATEGY

ПОЛІТИЧНИЙ КОНСАЛТИНГ


НА ПОЧАТКУ Є СТРАТЕГІЯ

Соціологічні дослідження (включаючи фокус-групи)

Компанія iSTRATEGY на чолі з Сергієм Влащенко є прихильником комплексної роботи по просуванню політичних проектів. Однією з її найважливіших складових якої є соціологічні дослідження і робота з фокус-групами.

Соціологія

Це ключовий інструмент, який допоможе визначити вашу цільову аудиторію в прив'язці до статі, віку, роду діяльності, політичних поглядів і до решти критеріїв. Спираючись на результати соціологічних досліджень, замовник зможе зрозуміти вектор розвитку свого особистого або командного бренду, а також скласти дорожню карту для визначення подальших кроків у просуванні.

Самі дослідження являють собою вивчення соціальних об'єктів, відносин і процесів, які, в свою чергу, спрямовані на отримання нової інформації і виявлення закономірностей суспільного життя. Для цього використовуються всі класичні та інноваційні теорії, методи і процедури, які прийняті в соціології.

Сергій Влащенко є прихильником професійного підходу в соціології, тому фахівці iSTRATEGY завжди вибирають найбільш підходящу методологію роботи – окремо для кожного проекту. Це означає, що дослідження мають різну специфіку. Її суть в тому, що це не простий збір будь-яких соціальних фактів. Фахівці iSTRATEGY застосовують наукову процедуру, в рамках якої використовуються певні соціологічні методи збору інформації, а також застосовуються спеціальні соціологічні технології, в тому числі організація вибірки.

Робота з фокус-групами дає можливість відповісти на питання: чого ж все-таки хоче певна аудиторія? Сергій Влащенко переконаний, що цей процес допоможе максимально чітко сформулювати суспільний запит людей і винести його на порядок денний.

Метод фокус-групи по суті є груповий дискусією, в ході якої з'ясовується ставлення учасників до певного виду діяльності, конкретної людини або команді людей. Цінність одержуваної інформації полягає в тому, що учасники дискусії обговорюють проблему, грунтуючись на власному життєвому досвіді. Дослідження фокус-груп від iSTRATEGY – це важлива складова сучасного політичного маркетингу, яка, крім усього іншого, добре себе зарекомендувала і в різних сферах бізнесу. Цей метод дозволяє поступово розкрити реальні спонукання і мотиви респондентів і екстраполювати їх на широке коло осіб згідно вибірки, яка цікавить клієнта.

iSTRATEGY готує і організовує соціологічні дослідження, включаючи роботу з фокус-групами, на вищому рівні. Також ми ретельно аналізуємо отримані дані і надаємо клієнту повну та зрозумілу картину по вибірці. Саме наша команда здатна дати вам ясне розуміння запитів, мотивації і поведінкових особливостей, що цікавить аудиторії.